Sự kiện

Quyết tâm đưa sự nghiệp VHTT Thủ đô trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chiều 15/1, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai công tác văn hóa và thể thao năm 2021, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao phát triển, làm nguồn lực, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, trong năm 2020, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, công tác ngành đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm được tăng cường, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh. Tổ chức thành công các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô. Hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”, trong đó nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được triển khai với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, tạo nên chuyển biến tích cực về đời sống văn hóa nói chung, văn hóa ứng xử nói riêng của người dân Thủ đô.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ngày càng được quan tâm, tập trung nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo, nâng tầm với 179 di tích được tu bổ, tôn tạo; 1.000 di vật, cổ vật được xây dựng hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật quốc gia; 46 di tích được xếp hạng các cấp. Các hoạt động thư viện, phát hành phim, tuyên truyền, cổ động trực quan… được thực hiện bảo đảm tiến độ, kế hoạch. Thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước trong khi các chỉ số về thể thao quần chúng đều hoàn thành kế hoạch đề ra.

Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VHTTDL Phùng Huy Cẩn trao cờ thi đua của Bộ cho các tập thể.

Với những kết quả trên, ngành văn hóa và thể thao Thủ đô đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2021, gồm: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm để kiểm soát, quản lý tốt các hoạt động, vấn đề phát sinh. Thực hiện các giải pháp thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu từ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mới triển khai rộng rãi, hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Tăng cường quản lý và đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh nhằm bảo tồn, phát huy những tiềm năng, giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Chú trọng phát triển thể thao cho mọi người, trong đó thể dục, thể thao trường học làm trọng tâm, là cơ sở nâng cao tầm vóc, thể chất con người Thủ đô trong tương lại và là nơi tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao thành tích cao. Chuẩn bị cơ sở vật chất và lực lượng vận động viên phục vụ công tác tổ chức và thi đầu tại SEA games 31 và Para Games 11 2021; lực lượng vận động viên tham gia Đội tuyển quốc gia thi đấu tại Olympic lần thứ 30 tại Nhật bản.

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động trao cờ thi đua của UBND Thành phố cho các tập thể.

Tại Hội nghị, với mục tiêu đưa sự nghiệp văn hoá, thể thao Thủ đô phát triển, là nguồn lực, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động đã phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn ngành với trọng tâm là xây dựng kế hoạch cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, thứ bậc hành chính, kỷ luật công vụ, nội quy, quy chế làm việc, quy trình giải quyết, xử lý công việc; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, khắc phục tồn tại, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong các lĩnh vực quản lý của ngành; Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Văn hoá và Thể thao Thủ đô gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc 02 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố nhằm tạo sự lan toả trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô…

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn Ngành.

Năm 2021 – năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm thành phố Hà Nội chọn chủ đề công tác là “Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo – Phát triển”, với tinh thần sáng tạo, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, cùng sự nỗ lực, Ngành Văn hoá và Thể thao Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đưa sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ngày càng phát triển, thể thao Hà Nội không ngừng bay cao, toả sáng, mang vinh quang về cho đất nước và Thủ đô.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho 12 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động Văn hoá – Thể thao tại địa phương năm 2020; trao cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho 19 tập thể và 6 cá nhân của ngành Văn hoá và Thể thao đạt thành tích xuất sắc năm 2020.

Thuý Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *