Văn hoá đời sống

Sơ loại Hội thi “Cán bộ phong trào giỏi” thành phố Hà Nội lần thứ nhất

Ngày 28/7, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra vòng sơ loại Hội thi “Cán bộ phong trào giỏi” thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2020.

Với mục đích nhằm đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội một cách sâu rộng đến từng cơ sở, người dân. Đồng thời Hội thi cũng là dịp để giao lưu, học hỏi giữa các quận, huyện, thị xã nhằm nâng cao chất lượng cán bộ phong trào.

Với đối tượng tham gia là cán bộ chuyên trách phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” làm việc tại phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện, thị xã; công chức văn hóa – xã hội phụ trách phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, phường, thị trấn, Hội thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ cán bộ phong trào các cấp.

Nội dung Hội thi xoay quanh việc tìm hiểu kiến thức, kỹ năng trong triển khai tổ chức và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; khả năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, đồng thời qua đó truyền tải kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Bằng hình thức sân khấu hóa, các thí sinh tham gia vòng sơ loại đã thể hiện phần năng khiếu tự chọn nhằm đánh giá tài năng của các thí sinh dự thi. Qua đó, Ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng Chung khảo cấp Thành phố sẽ diễn ra ngày 11/8/2020.

Bảo Hân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *