Tin ngành

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tiêu biểu đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở…

Ngày 25/3/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ban hành  Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh, nhân rộng những sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiêu biểu đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng rộng rãi, hiệu quả vào thực tiễn thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở; thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Tuyên truyền, vận động mọi cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Ngày 12/4/2022, Ban Tổ chức cuộc thi đã ban hành Thể lệ cuộc thi. Theo đó, đối tượng dự thi bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân là công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam và các tổ chức trong nước (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được dự thi).

Tuyên truyền lưu động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ đề, nội dung thi: Những sáng kiến, mô hình hiệu quả thông qua các hoạt động văn hóa cơ sở để PBGDPL (như: Sáng kiến, mô hình biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chiếu phim lưu động, thư viện lưu động, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lễ hội, quy ước dòng họ… gắn với phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu, quán triệt các chủ trương, chính sách, quy định mới của pháp luật và vận động người dân, gia đình thực hiện tốt các quy định của pháp luật). Những sáng kiến, mô hình hiệu quả đang được triển khai trong thực tiễn hoặc có thể áp dụng hiệu quả vào  thực tiễn, qua đó vận động mọi người dân nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết (khuyến khích minh họa bằng các hình ảnh, clip, tư liệu, tài liệu liên quan).

Yêu cầu về nội dung: Đúng chủ đề, nội dung theo Thể lệ, không vi phạm ác quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, báo chí và các quy định khác có liên quan. Có nội dung trung thực, thông tin khách quan, có sức thuyết phục, mang tính thực tiễn, có khả năng ứng dụng, nhân rộng hiệu quả. Chưa đạt giải tại các cuộc thi khác. Không được sao chép lại tác phẩm của người khác; tác phẩm chưa được gửi tham gia bất cứ cuộc thi nào (nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích cụ thể, rõ ràng).

Yêu cầu về hình thức: Bài dự thi viết bằng Tiếng Việt, ngắn gọn, dễ hiểu, rõ ràng, dưới dạng bài viết tay, đánh máy (khuyến khích minh họa bằng các hình ảnh, clip, tư liệu, tài liệu liên quan)…

Thời gian nhận bài thi bắt đầu kể từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 30/9/2022.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 51-52 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  và qua email: vpc@bvhttdl.gov.vn

Trên bao bì thư gửi bài tham dự cuộc thi, tác giả cần ghi rõ Bài tham  gia cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”.

Thông tin liên hệ: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 024.39438231, máy lẻ: 164; di động: 0915.281.996 (đồng chí Dương Trần Minh).

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11/2022 nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

Để hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”,  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự  nghiệp thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức phổ biến, triển khai đầy đủ các nội dung Quyết định số 680/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” và Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… thuộc đơn vị mình quản lý bằng hình thức phù hợp.
  2. Tổ chức tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả và nộp bài thi đúng thời gian theo quy định, cụ thể:

– Về số lượng bài thi: Không hạn chế và tối thiểu ít nhất mỗi đơn vị có 01 bài dự thi.

– Về chủ đề, nội dung, hình thức thi và yêu cầu của bài dự thi: Theo quy định của Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở” ngày 12/4/2022.

– Thời gian và cách thức gửi bài thi: Các đơn vị nộp, gửi trực tiếp Bài dự thi đến Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định tại mục 6 của Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”.  Đồng thời báo cáo số lượng bài dự thi đã nộp tham dự về Sở (qua Phòng Tổ chức pháp chế).

  1. Đăng tải, cập nhật kịp thời các nội dung, hoạt động liên quan đến cuộc thi trên Cổng Thông tin của Sở và của đơn vị.

Nguyên Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *