Tin ngành

Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-SVHTT tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Ảnh minh họa

Để triển khai hiệu quả công tác này, Sở sẽ gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và triển khai các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp về công tác phòng chống tham nhũng. Đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Sở.

Về nội dung, Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quán triệt nội dung và các các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống, nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng. Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 09/12/2020 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; Tổ chức các cuộc liên hoan phim, phóng sự, phim ngắn hoặc nghệ thuật sân khấu không chuyên nghiệp toàn Thành phố, các cuộc thi sáng tác văn học, kịch bản sân khấu, cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa; Tổ chức các hoạt động triển lãm trưng bày có nội dung, chủ đề phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính…

Để triển khai hiệu quả các nội dung trên, Sở sẽ triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị giao ban, tập huấn, hội nghị cán bộ công nhân viên chức trên cơ sở thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí như: thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực hiện duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư theo quy định, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Trong công tác tổ chức, cán bộ phải thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về tiếp nhận, điều chuyển, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở, các báo, Bản tin Văn hóa Hà Nội; Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật; tuyên truyền lưu động; Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong cơ quan, đơn vị…

Phương Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *