Tin ngành

Sở VHTT triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 19/7, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội ban hành văn bản số 1914/SVHTT-NSVH gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ UBND của UBND Thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cần siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch; Thực hiện nghiêm thông điệp 5k. Ảnh minh hoạ.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 15/CD-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong nước và thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan, trực tiếp là người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình. Nắm vững và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.
Các phòng, ban, đơn vị xây dựng và thực hiện phương án làm việc online, đảm bảo bố trí không quá 50% số lượng cán bộ, công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Phương án phân công phải cụ thể từng cán bộ, công chức, người lao động; phân công rõ ngày làm việc trong tuần, đảm bảo không để công việc chậm, muộn, tồn đọng; gửi phân công báo cáo đồng chí Phó Giám đốc phụ trách và Giám đốc Sở.
Thông báo tới cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố, khi làm việc online tại nhà không ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết, giữ thông tin liên lạc thông suốt với cơ quan, sẵn sàng có mặt tại cơ quan khi Thủ trưởng đơn vị có yêu cầu; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở cần siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch; Thực hiện nghiêm thông điệp 5k; 100% cán bộ, công chức, người lao động phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang khi ra, vào cơ quan. Thực hiện việc giữ khoảng cách công chức, viên chức, người lao động tại bếp ăn tập thể theo khuyến cáo. Thực hiện nghiêm việc cán bộ, công chức tại đơn vị ra khỏi Thành phố phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở.
Các phòng, ban, đơn vị rà soát kế hoạch, lịch làm việc để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành công việc. Dừng các cuộc kiểm tra, làm việc tại cơ sở (trừ trường hợp thực hiện yêu cầu kiểm tra công tác phòng, chống dịch của Thành phố), không tổ chức họp khi không thực sự cần thiết. Tất cả các cuộc họp, khi tổ chức phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Sở. Cùng với đó, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phải nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công điện 15, báo cáo kết quả về Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Sở trước 15h00 ngày Thứ Sáu hàng tuần. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc có tình huống dịch bệnh tại đơn vị…

NS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *