Văn hóa cơ sở

Sơn Tây: Sôi nổi phong trào văn nghệ quần chúng

Phong trào văn nghệ quần chúng (VNQC) trên địa bàn thị xã Sơn Tây luôn thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân thông qua hoạt động của các đội, câu lạc bộ (CLB), đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đồng thời, phong trào góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Đến thăm phường Phú Thịnh – một trong những địa phương có phong trào Văn nghệ quần chúng (VNQC) rất phát triển ở Sơn Tây, chúng tôi ấn tượng bởi tinh thần sôi nổi, tích cực tham gia văn nghệ, cũng như chất lượng những tiết mục do thành viên các CLB văn nghệ tự dàn dựng, biểu diễn. Qua trao đổi với cán bộ văn hóa phường Phú Thịnh, chúng tôi được biết cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu hưởng thụ văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng tăng. Theo đó, phong trào VNQC  phát triển mạnh mẽ, các đội, các CLB VNQC lần lượt được thành lập ở hầu hết các khu dân cư. Đội và các CLB không chỉ đơn thuần là nơi các thành viên thể hiện niềm đam mê ca hát mà còn là dịp để các thành viên gặp mặt, chia sẻ tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa… góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương phát triển.

Tiết mục văn nghệ tuyên truyền của Sơn Tây tham dự Liên hoan TTLĐ Tp Hà Nội

Trên địa bàn thị xã Sơn Tây  hiện có  9 phường và 6 xã , gần 100 đội văn nghệ, CLB văn hóa, VNQC với sự tham gia của hơn 4.000 hội viên. Các CLB sau khi thành lập đã bầu ra Ban Chủ nhiệm, xây dựng điều lệ và kế hoạch hoạt động. Để thu hút quần chúng nhân dân hưởng ứng và tham gia sinh hoạt, các CLB xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương.Các CLB VNQC đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm nhận các chương trình văn nghệ vào các dịp lễ hội truyền thống, Tết, các ngày kỷ niệm, ngày tiễn tân binh lên đường nhập ngũ… tham gia giao lưu với các xã bạn và tham dự các cuộc thi do Thành phố tổ chức. Các tiết mục do các đội, CLB VNQC thường do chính các thành viên dàn dựng với nhiều loại hình sáng tạo; lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng… Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, phần lớn các CLB đã chủ động được nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm trang phục, nhạc cụ… Thông qua hoạt động của các CLB, nhiều loại hình văn nghệ dân gian, nghệ thuật truyền thống được bảo tồn, lưu giữ và phát triển như: Các hình thức diễn xướng, hát dân ca, hát chèo, hát xoan…

Hội diễn VNQC góp phần khích lệ phong trào

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB VNQC hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thị xã Sơn Tây đã tăng cường cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Phòng VHTT đã thẩm định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Nhà thiếu nhi thị xã Sơn Tây; Trung tâm văn hóa xã Thanh Mỹ và 09 nhà văn hóa thuộc tổ dân phố 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – phường Trung Hưng. Bên cạnh đó, để thúc đẩy sự phát triển của phong trào VNQC, tạo điều kiện cho các CLB giao lưu, học hỏi, thị xã thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn VNQC; tổ chức cho các CLB tham gia các hội thi do Thành phố tổ chức và giao lưu văn nghệ với nhiều địa phương.Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Sơn Tây Phan Thị Thu Hương cho biết thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, nhằm tạo điều kiện cho các CLB văn nghệ quần chúng hoạt động; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp tổ chức hoạt động cho các CLB; thực hiện tốt công tác xã hội hóa… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

                                                                   Thu Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *