Tin tức - Sự kiện

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017

Với mục tiêu tổ chức các lễ hội trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết, vui xuân, vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công văn số […]

Với mục tiêu tổ chức các lễ hội trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết, vui xuân, vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công văn số 7450/UBND-KGVX về thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017.

1

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý và tổ chức các lễ hội lớn

 UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chỉ thị 03-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Trên cơ sở theo dõi trực tiếp, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội, đặc biệt là các lễ hội lớn: Gò Đống Đa, chùa Hương, đền Hai Bà Trưng, đền Sóc, đền Cổ Loa, đền Và, chùa Trầm, chùa Trăm Gian, chùa Thầy, Thăng Long Tứ trấn, phủ Tây Hồ và các lễ hội trên địa bàn Hà Nội.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố, phân công các thành viên liên ngành chịu trách nhiệm trước Thành phố về lĩnh vực quản lý, đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các đơn vị đạt kết quả tốt, nhắc nhở, phê bình các đơn vị tổ chức chưa tốt.

2

Tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội

 Các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội, sắp xếp, bố trí các địa điểm đón tiếp, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, phòng chống cháy nổ; giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội; chấm dứt việc đổi tiền lẻ, hoạt động bói toán, cờ bạc dưới mọi hình thức…

Thực hiện và công khai các điểm vui chơi, giải trí trong khu vực lễ hội, quản lý hướng dẫn người dân tham gia lễ hội; đốt vàng, mã đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Bảo Uyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *