SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tăng cường tuyên truyền, cổ động cho SEA Games 31 trên hệ thống màn hình LED

Ngày 20/4, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành văn bản số 1137/SVHTT-QLVH về việc phát hình phục vụ công tác tuyên truyền trên hệ thống màn hình LED.

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 08/4/2022 của UBND Thành phố về việc nâng cao hiệu quả công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bản thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-SVHTT, ngày 15/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Đài truyền hình Việt Nam, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội Viễn thông Hà Nội – Tổng Công ty VNPT Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Công ty Cổ phần Marketing Mặt Trời Vàng Công ty TNHH Mặt Trời Vàng, Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Hồ Tây, Công ty Cổ phần XD, Đầu tư BĐS Việt Minh Hoàng Công ty Cổ phần An Xuân, Công ty Cổ phần TWIN – PEAKS Công ty Cổ phần Đầu tư Bizman, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tổ chức thực hiện phát hình tuyên truyền về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội theo file hình ảnh và mẫu maket tuyên truyền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên hệ thống màn hình LED thuộc cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quản lý, vận hành, khai thác và đã được UBND Thành phố cho phép hoạt động theo dự án.

Thời gian thực hiện từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 25/5/2022. Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên duy tu, duy trì, bảo dưỡng, kiểm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nội dung tuyên truyền và thời lượng phát hình; có ghi nhận bằng hình ảnh và báo cáo gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bằng văn bản để tổng hợp, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố.

Một số hình ảnh tuyên truyền cho SEA Games trên màn hình LED:

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *