Văn hoá đời sống

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô

Vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2020.

Tư vấn pháp luật cho công nhân.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung về Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2012, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật BHXH, BHYT,… và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; Pháp luật về PCCC, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền sửa đổi Luật Lao động năm 2012 và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, hướng đến lấy người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm. Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua, có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, CNVCLĐ. Chú trọng các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,… Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP, những cơ hội thách thức, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thủ đô đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa bằng các hình thức như thông qua các hội nghị hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, bảng tin, cấp phát tài liệu, thông qua tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Hội thi tìm hiểu, thi trắc nghiệm, thi viết, hội thi sân khấu hóa,… Nâng cao hiệu quả sử dụng các tủ sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Tiếp tục đầu tư trang bị, cập nhật thêm các đầu sách pháp luật mới: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Luật BHXH, BHYT, BHTN, … nâng cao chất lượng hệ thống tủ sách pháp luật từ công đoàn cơ sở đến Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở,…

Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *