Tin ngành

Tăng cường tuyên truyền về quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa có văn bản số 396-CV/BTGTU yêu cầu hệ thống tuyên giáo các cấp của Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 16/CT-UBND, ngày 3/8/2016, của UBND TP “Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành […]

Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa có văn bản số 396-CV/BTGTU yêu cầu hệ thống tuyên giáo các cấp của Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 16/CT-UBND, ngày 3/8/2016, của UBND TP “Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố”.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh, đưa hoạt động quảng cáo theo đúng quy định, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân về Luật Quảng cáo, Chỉ thị số 16/CT-UBND gắn với Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy khóa 16 về “phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016, của Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”.

1

Hà Nội siết chặt quản lý hoạt động quảng cáo

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến về việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng việc giải quyết dứt điểm những trường hợp quảng cáo trái quy định của pháp luật trên địa bàn Thành phố, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, thiết thực xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên toàn Thành phố.

2

Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng quy định là yếu tố tạo nên nét văn hóa

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, nhất là những khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND. Các cơ quan báo, đài của Thành phố tăng thời lượng tin, bài tuyên truyền về kết quả triển khai ở các cấp, phát hiện và cổ vũ những đơn vị làm tốt; đồng thời, phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc tái vi phạm về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Yêu cầu Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy và Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị – xã hội của Thành phố triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 16-CT/UBND với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trước ngày 30/9/2016.

Hà Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *