Hà Nội đẹp

Tạo diện mạo mới cho Thủ đô

(HNM) – Những ngày này, các tầng lớp nhân dân cùng các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn Thủ đô đang tích cực chỉnh trang các khu vực công cộng, treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền, ra quân bảo đảm trật tự đô thị… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *