Triển lãm

Tháng 4, triển khai tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị

​Để công tác tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị năm 2009 thực sự đạt hiệu quả cao và góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân, bắt đầu từ tháng 4 sẽ tập trung tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị.

Để công tác tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị năm 2009 thực sự đạt hiệu quả cao và góp phần làm chuyển biến nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân, bắt đầu từ tháng 4 sẽ tập trung tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị.

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị, ông Nguyễn Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; tập trung vào 3 nhóm chính: an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và chỉnh trang, nâng cấp đô thị.

Theo Phó Chủ tịch, lĩnh vực an toàn giao thông cần tuyên truyền sâu rộng Luật Giao thông; Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định số 20, 46; Kế hoạch số 30 của UBND Thành phố… qua đó, phản ánh thực trạng giao thông của Thành phố, ý thức chấp hành Luật của người tham gia giao thông…

Về nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường, Phó chủ tịch cho rằng, cần đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, duy trì phong trào tổng vệ sinh vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, nâng cao ý thức sử dụng thùng rác, phân loại rác…

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng tiến hành các dự án xử lý rác thải đã được Thành phố phê duyệt.

Đối với lĩnh vực chỉnh trang, nâng cấp đô thị, Phó Chủ tịch chỉ rõ, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng nội dung của công tác này.

Để tổ chức thực hiện các nội dung trên, Thành phố sẽ thành lập Tiểu ban Tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị. Giám đốc Sở TT&TT giữ cương vị Trưởng tiểu ban, thành viên là các sở, ngành liên quan.

Các ngành Công an, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thể thao & Du lịch có trách nhiệm xây dựng nội dung của ngành, phối hợp với Sở TT&TT hoàn chỉnh kế hoạch tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị. Tháng 4 này sẽ triển khai toàn Thành phố.

Hàng tháng Tiểu ban tổ chức giao ban tại Sở TT&TT để đánh giá công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin về trật tự kỷ cương đô thị.

Phó Chủ tịch hy vọng, với nỗ lực của Thành phố và các cơ quan sở ngành, công tác tuyên truyền, trật tự kỷ cương đô thị sẽ chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Nguyễn Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *