Tin ngành

Thành công của Đại hội các chi bộ góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Sở VHTT Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của Đảng uỷ Sở Văn hoá và Thể thao về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, công tác tổ chức Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở đã hoàn thành và đạt được những kết quả nhất định.

Đại hội chi bộ Thư viện Hà Nội.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đến nay, Đảng uỷ Sở đã ban hành 49 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó có: 01 kế hoạch, 02 công văn, 19 thông báo, 02 Nghị quyết, 31 quyết định. Phân công cụ thể từng đồng chí Thường vụ Đảng uỷ, Đảng uỷ viên chỉ đạo, theo dõi công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ.

Các chi bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ công tác tổ chức Đại hội chi bộ: 32/32 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra – trước ngày 15/3/2020, trong đó, có những chi bộ đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị và hoàn thành công tác tổ chức Đại hội trước kế hoạch.

Đại hội các chi bộ đã diễn ra đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Đảng uỷ Sở. Đại hội các chi bộ thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn thể các chi bộ và trong toàn Đảng uỷ Sở. Tất cả các Đại hội chi bộ đều có các đồng chí Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở phụ trách chi bộ tham dự, chỉ đạo đại hội và Văn phòng Sở tham dự, giám sát công tác tổ chức Đại hội.

Nhân sự tham gia chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư 31 chi bộ đã diễn ra đúng theo Đề án nhân sự được Đảng uỷ Sở phê duyệt, không có trường hợp phát sinh. Đến nay, 31/31 chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ sau Đại hội, trình và được Đảng uỷ Sở ban hành 31 quyết định chuẩn y cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư.

Đại hội 32 chi bộ đã bầu 136 đại biểu chính thức và 32 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thế dục Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đạt được những kết quả trên trước hết là do công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng uỷ Sở một cách thống nhất, rõ ràng, linh hoạt. Đảng uỷ đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể nội dung cho các chi bộ trong công tác tổ chức đại hội. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Đảng uỷ, Đảng uỷ viên đã chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đôn đốc rất sát sao các chi bộ được phân công phụ trách; xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc về nhân sự cho các chi bộ trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận giúp việc Đảng uỷ với các chi bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Cùng với đó là tinh thần chủ động của các chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư và đảng viên các chi bộ trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đặc biệt có những đồng chí, theo quy định điều lệ Đảng không còn tham gia cấp uỷ khoá mới nhưng vẫn phát huy rất tốt tinh thần nêu gương, trách nhiệm trong chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội chi bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2020-2022 cũng còn một số hạn chế, tồn tại như: 01/32 chi bộ không thực hiện được công tác chuẩn bị nhân sự tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 là Chi bộ Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội. Đảng uỷ Sở đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách điều hành hoạt động của chi bộ từ sau đại hội đến nay.

Ngày 12/5/2020, Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thế dục Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với những kiểm điểm nghiêm túc của Đảng uỷ bộ phận trong nhiệm kỳ cũ cùng những ý kiến đóng góp thiết thực của các đảng viên, cũng như phương hướng phát triển cụ thể của Đảng uỷ bộ phận Trung tâm trong nhiệm kỳ mới. Sự thành công của đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 09/6 tới đây.

Vân Yên

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *