Di sản

Thêm 7 di tích được Hà Nội xếp hạng cấp thành phố

Ngày 01/10/2019, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định xếp hạng cấp Thành phố cho 07 Di tích Lịch sử và Di tích Lịch sử – Nghệ thuật trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Cụ thể, Quyết định số 5445/QĐ – UBND TP Hà Nội về việc xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Thành phố cho Miếu Ông, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì; Quyết định số 5446/QĐ – UBND TP Hà Nội về việc xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố đối với Miếu Bà, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội; Quyết định số 5447/QĐ – UBND TP Hà Nội về xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố đối với Đình Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

Quyết định số 5448/QĐ – UBND TP Hà Nội về việc xếp hạng Di tích Lịch sử – Nghệ thuật cấp thành phố cho Đền Tư Văn, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai; Quyết định số 5449/QĐ – UBND TP Hà Nội về việc xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố đối với chùa Trí Phú (Phúc Sơn Tự), xã Sơn Đà, huyện Ba Vì.

Quyết định số 5450/QĐ – UBND TP Hà Nội về việc xếp hạng Di tích Lịch sử cho Đình Tê Quả, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai; Quyết định số 5451/QĐ – UBND TP Hà Nội về việc xếp hạng Di tích Lịch sử đối với Chùa Đoài Khê (Bảo Phúc Tự), xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Cũng theo các quyết định, UBND thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận, huyện và các xã có Di tích được công nhận phải có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và Thành phố.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *