Thư viện

Thi tuyển viên chức thư viện, thiết bị thí nghiệm, văn phòng các bậc học

​Sau khi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ quyết định chuyển đổi thời gian tổ chức thi tuyển viên chức làm công tác thư viện, thiết bị thí nghiệm, văn phòng tại các cơ sở giáo dục từ ngày 04 và ngày 05/4/2009 sang ngày 11 và 12/4/2009.

Sau khi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ quyết định chuyển đổi thời gian tổ chức thi tuyển viên chức làm công tác thư viện, thiết bị thí nghiệm, văn phòng tại các cơ sở giáo dục từ ngày 04 và ngày 05/4/2009 sang ngày 11 và 12/4/2009.


Cụ thể:

– Ngày 11/4/2009: từ 8 giờ, tổ chức thi vấn đáp;

– Ngày 12/4/2009: từ 8 giờ 30, tổ chức thi viết.

Thời gian các đơn vị báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ và đề nghị UBND Thành phố quyết định công nhận kết quả, chậm nhất là ngày 20/5/2009.

Trước đó, thực hiện các Quyết định của UBND TP Hà Nội về công tác tuyển dụng viên chức làm công tác thư viện, thiết bị thí nghiệm và văn phòng các bậc học năm 2009 thuộc TP Hà Nội, Sở Nội vụ đã có Hướng dẫn số 133/HD-SNV ngày 13/02/2009 về việc tổ chức, thực hiện tuyển dụng viên chức thư viện, thiết bị thí nghiệm, văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục công lập năm 2009; trong đó quy định ngày thi vấn đáp và thi viết vào các ngày 04 và 05/4/2009.

K.Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *