Văn hoá đời sống

Thị xã Sơn Tây: Tổng kết dự án “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục”

Ngày 9/6, UBND thị xã Sơn Tây phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục” tại xã Sơn Đông và Cổ Đông.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự án “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục” do Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên triển khai thực hiện nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cả người đồng tính nữ khỏi các hình thức quấy rối và xâm hại tình dục. Dự án gồm các nội dung: Duy trì dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới; thành lập 2 câu lạc bộ tại xã Sơn Đông và Cổ Đông; xây dựng năng lực cho các thành viên bằng cách cung cấp kiến thức về pháp luật, chính sách quốc tế và quốc gia, sử dụng phương pháp hỗ trợ đồng đẳng, kỹ năng tư vấn cơ bản, kỹ năng tự bảo vệ mình chống lại bạo lực tình dục, cách theo đuổi, báo cáo cho công an, cơ quan chính quyền địa phương và tòa án. Đồng thời, thành lập địa chỉ an toàn tại cộng đồng cho nạn nhân của bạo lực tình dục và quấy rối tình dục; xây dựng mô hình chợ vui tại 2 xã Sơn Đông và Cổ Đông nhằm trang bị kiến thức thông tin cơ bản, nâng cao năng lực và thiết lập hệ thống dịch vụ cơ bản và tối thiểu nhằm phát hiện và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các trường hợp bạo lực tại địa phương. Đối tượng tiếp cận mô hình là các cán bộ xã hội, cán bộ chính quyền cấp xã thôn, người dân nông thôn, tiểu thương tại các chợ vùng quê ngoại thành Hà Nội.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện tại địa bàn xã Sơn Đông và Cổ Đông, dự án đã mang lại nhiều tác động tích cực góp phần quan trọng vào công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn. Thông qua việc thành lập câu lạc bộ phụ nữ tiểu thương, đội hỗ trợ khẩn cấp, các buổi sinh hoạt nam giới, hỗ trợ hoạt động vui chơi, chị em phụ nữ đã có thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống gia đình, hiểu biết hơn thế nào là bạo lực gia đình, phải làm gì khi bị bạo lực và mạnh dạn hơn, sẵn sàng chia sẻ, đấu tranh khi bị bạo lực; đối với nam giới biết quan tâm hơn đến gia đình cũng như chia sẻ việc nhà với phụ nữ; đối với chính quyền địa phương chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình.

Trong thời gian tới, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên tiếp tục quan tâm triển khai nhiều hoạt động bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục; nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cung cấp kiến thức cơ bản về bạo lực giới ở cấp địa phương và trung ương; các tổ chức xã hội và phi Chính phủ ở Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới; phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình, bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình./.

Hoàng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *