Hà Nội đẹp

Thông báo treo cờ Tổ quốc nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 263/TB-UBND, ngày 07/4/2022 về việc treo cờ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng Ba âm lịch).

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc, từ ngày 9/4 đến ngày 11/4/2022.

 

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Minh Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *