Giấy phép Triển lãm Mỹ thuật tại Hà Nội

Số hiệu Ngày cấp Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
167/GP-SVHTT 08/08/2017 Văn hoá
Giấy phép Triển lãm Mỹ thuật tại Hà Nội
Tải về
164/GP-SVHTT 07/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
160/GPNT-SVHTT 04/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
161/GPNT-SVHTT 04/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
162/QĐ-SVHTT 04/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
043-HAN/GCN-SVHTT 04/08/2017 Văn hoá Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Tải về
158/GPNT-SVHTT 03/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
155/GP-SVHTT 02/08/2017 Văn hoá Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm Tải về
2838/SVH&TT-QLNT 02/08/2017 Văn hoá Trả lời kết quả kiêm tra Văn hóa phẩm nhập khẩu tại giấy phép nhập khẩu số 31/SVH&TT-QLNT ngày 19/5/2017 Tải về
156/SVH&TT-QLNT 02/08/2017 Văn hoá Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm Tải về
157/GPNT-SVHTT 02/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
154/GP-SVHTT 01/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
153/GPNT-SVHTT 01/08/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về
107/TB-SVHTT 01/08/2017 Văn hoá Thông báo v/v hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết Tải về
152/GP-SVHTT 31/07/2017 Văn hoá Giấy phép tổ chức Biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang Tải về