Tin ngành

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

​Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1907/QĐ-TTg, ngày 18/10/2013 về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây.

.

 

Phối cảnh quy hoạch chung dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc

Quy mô sử dụng đất của Đề án khoảng 1.113,7 ha, trong đó khu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội là 1000ha; khu tái định cư là 113,7 ha.

Theo mục tiêu của Đề án đặt ra, Đại học Quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành với hệ thống hoàn chỉnh các trường, các viện nghiên cứu, các đơn vị thực nghiệm…; bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đồng thời là một trung tâm văn hóa, một đầu mối giao lưu khoa học và văn hóa có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Đề án cũng đặt ra các yêu cầu như: Đại học Quốc gia Hà Nội gồm nhiều pháp nhân khác nhau được tổ chức quy hoạch và đầu tư xây dựng trong một không gian thống nhất, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, mang bản sắc truyền thống dân tộc; được khai thác hệ thống hạ tầng và các tiện ích chung; thu hút đầu tư theo quy hoạch và quản lý theo quy định; các cơ sở nghiên cứu cao cấp gồm nhiều pháp nhân khác nhau được tổ chức quy hoạch và đầu tư xây dựng trong một không gian thống nhất với Đại học Quốc gia Hà Nội bảo đảm là các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, liên ngành hiện đại của Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Cũng theo Đề án, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có quy mô khoảng 60.000 sinh viên, 3.500 học sinh chuyên và khoảng 6.550 cán bộ, nhân viên.

Về quy mô xây dựng công trình, đến năm 2025 bảo đảm đáp ứng cho 8 trường Đại học, 5 Khoa trực thuộc, 5 Viện nghiên cứu trực thuộc, 10 Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và các Trung tâm Nghiên cứu liên hợp, 10 Đơn vị phục vụ và các Trung tâm phục vụ khác; với tổng diện tích khoảng 1.922.750 m2 sàn xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

BT – VNU Media

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *