Di sản

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” sẽ đón bằng công nhận của UNESCO

Ngày 2/4 tới, sẽ diễn ra lễ đón bằng UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dành cho “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại Nam Định.

Cụ thể, lễ đón bằng sẽ diễn ra tại quần thể di tích Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, vào 20 giờ tối 2/4. Đại diện tỉnh Nam Định cho biết, kinh phí của buổi lễ chủ yếu dựa vào xã hội hóa, còn di tích Phủ Dầy là một trong những trung tâm thực hiện tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ.

Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. (Nguồn: DSX)
Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. (Nguồn: DSX)

Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, gồm có 5 nội dung, gồm tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội; tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, khuyến khích các nghệ nhân cao tuổi truyền dạy những bài bản hát văn cổ cho thế hệ trẻ, tăng cường các hình thức giáo dục về giá trị và ý nghĩa của di sản trong trường học; tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, có chính sách khen thưởng và hong tặng danh hiệu… cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp…; thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, loại bỏ, ngăn ngừa những hủ tục và các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi…, phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức giới thiệu, quảng bá cho di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dưới nhiều hình thức…

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị tỉnh Nam Định xây dựng Đề án chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của Chương trình hành động quốc gia bảo vệ, và phát huy giá trị di sản Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt giai đoạn 2017-2020, để Di sản có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước, và sự đa dạng văn hóa của nhân loại.

PV (Tổng hợp)

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *