Sự kiện

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12/2021): Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động phù hợp…

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Những năm qua, việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được các cơ quan chức năng thành phố quan tâm. Nhờ đó, khoảng cách chênh lệch về giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa – thông tin… ngày càng được rút ngắn. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 là 12%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố là 30%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 là 23,8%, cao hơn mức trung bình của cả nước. Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiếp cận với dịch vụ y tế đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật đạt khoảng 50%; tỷ lệ lao động nữ nông thôn qua đào tạo nghề đạt khoảng 60%… Đặc biệt, các ngành, địa phương trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng được hơn 1.600 mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại, mua bán…

Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh, việc thực hiện các mục tiêu vì bình đẳng giới ở thành phố gặp không ít khó khăn, thách thức, như: Bảo đảm việc làm, điều kiện sống, sinh hoạt và các chính sách an sinh xã hội khác đối với nhóm lao động di cư; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp…

Với mục đích đề cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, ngày 19/10/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động phù hợp. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Các đơn vị tăng cường công tác xã hội hóa và huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó có phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố. Cùng với việc tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông tại cộng đồng, Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế tại địa phương.

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạn lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em…; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra tại gia đình và cộng đồng, địa phương. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm; Tổ chức gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em./.

Thanh Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *