Quy tắc ứng xử

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QTƯX, đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền

Ngay sau khi Thành phố ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, huyện Gia Lâm đã tổ chức chỉ đạo triển khai tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn về thực hiện 02 Bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) đảm bảo cho 2 bộ QTƯX được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện cũng như nhân dân trên địa bàn.

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền 02 bộ QTƯX
Công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt 02 bộ QTƯX được đẩy mạnh, huyện đã tổ chức 01 Hội nghị tại huyện và 03 Hội nghị tại 3 cụm thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện về nội dung của QTƯX. UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Ban trị sự phật giáo huyện tổ chức Hội nghị tọa đàm “Không gian di tích Chùa – Bảo tồn và phát huy” trong đó đưa ra thảo luận các nội dung và giải pháp thực hiện nếp sống văn hóa, QTƯX tại các di tích và nơi thờ tự.

Hội thi tìm hiểu QTƯX nơi công cộng của Hội Nông dân huyện Gia Lâm.

Nội dung bộ QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; thực hiện việc treo, đặt QTƯX tại các vị trí dễ thấy, thuận lợi; tổ chức in các tờ gấp, đặt tại bàn viết hồ sơ, phát cho người dân khi tới bộ phận tiếp nhận và trà kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện, xã, thị trấn. Tuyên truyền tờ gấp tóm tắt nội dung QTƯX nơi công cộng tới các thôn, tổ dân phố thông qua các hội nghị, cuộc họp, các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… Thực hiện in và phát 73.000 tờ gấp tới từng tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn… Huyện cũng phát động phong trào thi đua, ký cam kết tổ chức thực hiện tốt QTƯX nơi công cộng trong toàn huyện đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn.
Năm 20218, huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi tuyên truyền QTƯX nơi công cộng trên địa bàn huyện Gia Lâm, có 14/22 xã, thị trấn tổ chức thành công hội thi cấp cơ sở. UBND huyện tổ chức thành công hội thi tại 03 cụm và chung kết cấp huyện, tham gia đạt giải Nhất thi cụm số 3 cấp Thành phố. Các thôn, tổ dân phố thực hiện thành công tọa đàm về thực hiện có hiệu quả QTƯX nơi công cộng tại địa phương.
Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung tổ chức các buổi tuyên truyền cụ thể: Tổ chức 07 buổi tuyên truyền với hơn 800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức 01 buổi Tọa đàm “Nét đẹp văn hóa ứng xử nơi công cộng trong thanh niên” với hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên tại 8 xã trong cụm đoàn Bắc Đuống tham gia; Chỉ đạo Cụm đoàn Nam Đuống tổ chức hội thi “Tuyên truyền Văn hóa ứng xử nơi công cộng trong thanh niên” dưới hình thức sân khấu hóa với sự tham gia của 07 đội thi đến từ các Đoàn xã trong cụm đoàn Nam Đuống.
Năm 2018, 2019, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Gia Lâm xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” đến 100% các cơ sở và cán bộ hội viên với các nội dung cụ thể: thanh lịch, văn minh trong giao tiếp, văn minh ứng xử trong gia đình, văn hóa ứng xử nơi công cộng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, tuyên truyền thực hiện QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan của thành phố Hà Nội và QTƯX nơi công cộng cho 100% cán bộ chi, tổ hội và trên 48.000 lượt cán bộ, hội viên.
Tổ chức Hội thi “Phụ nữ Gia Lâm Tài năng – Thanh lịch” với mục đích tôn vinh những phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam nói chung, tôn vinh phẩm chất đạo đức và tài năng của phụ nữ Gia Lâm nói riêng. Qua cuộc thi với mục đích tuyên truyền các nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và nội dung của 02 QTƯX tới cán bộ, hội viên, phụ nữ, thu hút trên 1000 cán bộ, hội viên phụ nữ cổ vũ, động viên.
Liên đoàn lao động huyện triển khai tổ chức Hội thi nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 tới các cấp công đoàn từ cơ sở đến huyện với trên 4000 bài tham gia nhằm đưa 02 QTƯX trở thành chuẩn mực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện thực hiện.
Hội Nông dân huyện tổ chức Hội thi tìm hiểu QTƯX nơi công cộng với chủ đề “Nông dân Hà Nội Thanh lịch – Hiểu biết – Năng động – Nghĩa tình – Kỷ cương” huyện Gia Lâm năm 2019; 100% Hội nông dân cơ sở tổ chức tốt hội thi cấp cơ sở.
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề tọa đàm, thảo luận các giải pháp xây dựng “Văn hóa ứng xử của thanh, thiếu nhi Gia Lâm” gắn với chủ đề “Xây dựng nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp” đối với 100% các trường tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
UBND các xã, thị trấn chỉ đạo hướng dẫn lập nhóm zalo, facebook làm kênh tuyên truyền 2 bộ quy tắc ứng xử tới cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị; lồng ghép nội dung tuyên truyền QTƯX trong các buổi họp của xã và các thôn, tổ dân phố; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy tắc ứng xử trong các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban bí thư, giao ban trưởng thôn, họp cơ quan thường kỳ hàng tháng; nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh và xử lý kịp thời đối với cán bộ, công chức, người lao động vi phạm trong thực hiện QTƯX, làm căn cứ đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Huyện Gia Lâm tham gia Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2018 cụm số 3 Tp Hà Nội và giành giải Nhất cụm.

Bước đầu hình thành những chuẩn mực đạo đức, phù hợp với giá trị văn hóa chung
Qua 04 năm triển khai thực hiện bộ QTƯX nơi công cộng đã bước đầu xây dựng, hình thành những chuẩn mực đạo đức, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn huyện. Định hướng nhằm hình thành chuẩn mực đạo đức, phù hợp với giá trị văn hóa chung, đảm bảo tính thực tiễn và đặc thù trong bối cảnh phát triển hiện đại của thời kỳ hiện nay, góp phần vào việc giữ gìn những nét thanh lịch của người Hà Nội vừa tạo được sự hài hòa với sự phát triển của cuộc sống hiện đại.
Đồng thời, với việc triển khai đồng bộ bộ QTƯX của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc đơn vị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, có phong cách ứng xử văn minh; Xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ; Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tạo sự đột phá trong việc chấp hành kỷ cương của các cơ quan trong hệ thống chính trị, từ đó lan tỏa tới cộng đồng xã hội.
Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng hút thuốc lá nơi công sở; việc sắp xếp phòng làm việc, nơi làm việc ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa được gọn gàng, ngăn nắp; còn hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chưa chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, đổ rác không đúng nơi quy định… Mặc dù đã có các văn bản quán triệt, tuy nhiên, việc hoạt động dịch vụ tại các lễ hội còn có những bất cập, ảnh hưởng đến không gian hành lễ của du khách và không gian cảnh quan di tích. Việc thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích, lễ hội có nơi vẫn chưa thực hiện nghiêm túc, vẫn còn một số để hòm công đức quá số lượng quy định, việc bố trí hệ thống phòng cháy, chữa cháy vẫn còn lơ là, để ở vị trí không thuận lợi, khó tìm…
Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền có hiệu quả 02 bộ QTƯX trên địa bàn huyện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; đồng thời hình thành những chuẩn mực đạo đức, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn huyện. Huyện Gia Lâm cũng đề nghị Thành phố sớm ban hành chế tài xử lý vi phạm các điều khoản trong 02 bộ QTƯX trên cơ sở của Luật và nghị định liên quan nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của 02 bộ QTƯX.

Trà My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *