Tin tức - Sự kiện

Tiếp tục khai quật Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long

 Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại khu vực nền nhà Cục tác chiến thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Hoàng thành Thăng Long  Các […]

 Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại khu vực nền nhà Cục tác chiến thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Hoàng thành Thăng Long

 Các phát hiện khảo cổ năm 2016 tại Hoàng Thành Thăng Long đã công bố nhiều phát hiện mới quan trọng. Các nhà khoa học đã đánh giá những hiện vật được khai quật có thể làm thay đổi nhận thức về thông tin cũng như giá trị lịch sử của khu di tích.

Được sự cho phép của Bộ VHTTDL, Viện Khảo cổ học sẽ tiếp tục khai quật trong trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Thời gian khai quật từ ngày 15/4 đến ngày 30/12/2017 trên diện tích 982rung m². Chủ trì khai quật là ông Tống Trung Tín, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một góc trưng bày các hiện vật được khai quật từ Hoàng thành Thăng Long dưới tầng hầm Nhà Quốc hội

 Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ, phát huy giá trị những hiện vật đó.

Đồng thời sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được phép cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Mai Linh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *