Các loại hình khác

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2013

​(VP) – Ngày 28/5, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 1965/BVHTTDL-NTBD gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành; các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ về việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2013.

​Văn bản nêu rõ, Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh/thành quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật của địa phương tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng, chú trọng phục vụ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.
Đề nghị các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ thiếu niên, nhi đồng trong dịp này.

Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo và phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh/thành, các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ và các đơn vị liên quan để triển khai, tổ chức tốt các hoạt động trên; theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình trong quá trình thực hiện và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng trước ngày 20/6/2013
Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; lưu ý việc kiểm duyệt, thẩm định nội dung và xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc tổ chức hoạt động văn hoá, nghệ thuật phục vụ cho trẻ em để quảng cáo trục lợi và thực hiện những hoạt động sai mục đích khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *