Di sản

Tổng kết Dự án UNESCO/Quỹ tín thác Nhật Bản “Bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội”

​Sáng 18/12, UBND TP Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm Dự án UNESCO/ Quỹ tín thác Nhật Bản “Bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội”. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; bà Katherine Muller Marin, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cùng nhiều giáo sư, nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản.

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

Dự án bảo tồn Khu di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội là kết quả của quá trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, đại diện là UBND Thành phố Hà Nội với UNESCO và Chính phủ Nhật Bản. 3 năm qua, từ năm 2010 đến năm 2013, dự án đã đạt được những kết quả cụ thể có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long. Cụ thể, những nghiên cứu cơ bản về lịch sử, khảo cổ đã trở thành cơ sở để đánh giá giá trị của khu Di sản Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, cũng thông qua các nghiên cứu thực nghiệm như nghiên cứu môi trường, nghiên cứu đất và khí hậu, bảo tồn thí điểm mộ táng… các nhà khoa học đã đề xuất các biện pháp bảo tồn để bảo vệ và củng cố các khu đã xuất lộ. Ngoài ra, dự án cũng nhằm xây dựng năng lực cho cán bộ chuyên môn Việt Nam phương pháp luận về lịch sử, khảo cổ đô thị, bảo tồn di tích và cán bộ quản lý kinh nghiệm quản lý và phát triển di sản thông qua việc thực hiện các hợp phần dự án chuyên môn, xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch quản lý di sản, xây dựng và thử nghiệm hệ thống bản đồ thông tin địa lý (GIS).​

Quá trình thực hiện dự án đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền và quảng bá hình ảnh di sản với thế giới và bạn bè quốc tế, đặc biệt, tăng cường quảng bá du lịch cho di sản thông qua các sản phẩm như sách nghiên cứu, các sản phẩm lưu niệm và bộ nhận diện thương hiệu di sản. Thông qua thực hiện dự án, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội cũng đã từng bước tích lũy kinh nghiệm trong quản lý các dự án có tài trợ của nước ngoài, thắt chặt mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNESCO, thiết lập mối quan hệ với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch quản lý di sản, tiếp tục mở rộng hợp tác với các chuyên gia quốc tế trong việc nghiên cứu thực hiện các dự án khác về Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt các dự án nghiên cứu Di sản vật thể và phi vật thể. Tiếp tục chỉ đạo phát triển hệ thống bản đồ thông tin địa lý GIS trong quản lý di sản, quản lý các di tích, di vật. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá cho di sản. Đặc biệt chú trọng công tác nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo tồn, quản lý di sản…

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *