Quy tắc ứng xử

Triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền việc thực hiện 02 Quy tắc ứng xử trong năm 2022

Nhằm tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ); từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hoá, điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn TP, phù hợp với chuẩn mực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và QTƯX nơi công cộng trên địa bàn TP năm 2022 trong đó chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kết quả thực hiện 02 QTƯX.

Các hoạt động được triển khai nhằm tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Theo đó, nhiều hoạt động được đẩy mạnh thực hiện như việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương, Thành phố, cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội, cổng Thông tin điện tử Sở Văn hoá và Thể thao và Bản tin văn hoá Thành phố… với các bài viết tuyên truyền về văn hoá ứng xử; tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện quy tắc ứng xử, văn hoá công sở; Tuyên truyền kinh nghiệm, cách làm hay, các mô hình mới trong triển khai thực hiện 02 quy tắc ứng xử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; Lan tỏa gương điển hình tiên tiến trong triển khai, thực hiện các quy tắc ứng xử; Xây dựng mô hình tổ chức hiệu quả ở địa phương, đơn vị. Đồng thời tuyên truyền, phê phán các hành vi, những việc làm chưa đẹp, chưa đúng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và có giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo để QTƯX trở thành hành động, thói quen của mỗi người dân Thủ đô, góp phần xây dựng hình ảnh con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động về QTƯX cũng được đẩy mạnh trên hệ thống pano, màn hình LED của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã; trên các phương tiện giao thông công cộng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tổ chức đoàn xe tuyên truyền quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh nhân dịp các sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Thành phố.

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động về QTƯX cũng sẽ được đẩy mạnh trong năm 2022. Ảnh minh hoạ chụp năm 2019.

Sở Văn hoá và Thể thao cũng tiếp tục tổ chức các hội thảo, toạ đàm đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm; trưng cầu ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý để có những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; Tô chức giao lưu, gặp gỡ các mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố; Phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động về quy tắc ứng xử nơi công cộng; Hội thi viết về các gương điển hình trong thực hiện quy tắc ứng xử…

Triển khai biên tập nội dung, thiết kế tờ tuyên truyền quy tắc ứng xử (thay thế, bổ sung mẫu cũ đã triển khai từ năm 2018) thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trên bàn làm việc.

Ngoài ra, Sở cũng tiến hành các hoạt động biên soạn, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền quy tắc ứng xử, biên tập nội dung, thiết kế tờ tuyên truyền quy tắc ứng xử (thay thế, bổ sung mẫu cũ đã triển khai từ năm 2018) thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trên bàn làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện quy tắc ứng xử ở các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã; các lớp bồi dưỡng về văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố.

Thái Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *