Nếp Sống văn hoá

Triển khai tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

Ngày 15/7, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Văn phòng Bộ Công an, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức hội nghị tập huấn nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

Xây dựng môi trường làng, thôn, ấp, bản văn hóa là một trong những mục đích của Phong trào.

Về dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Phong trào của các Phòng Văn hóa – Thông tin; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Tư pháp, Công an 30 quận, huyện, thị xã.
Hội nghị nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nội dung của Phong trào trong tình hình mới, trang bị kỹ năng, kiến thức tổ chức thực hiện cho các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, cán bộ chuyên trách Phong trào cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cáo tinh thần, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Nội dung tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; một số điểm mới trong Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa; đánh giá phong tục, tập quán xã hội tốt đẹp để lựa chọn đưa vào hương ước, quy ước phù hợp với đặc thù các địa phương trong thành phố.
Sau khi kết thúc tập huấn, các địa phương sẽ tiến hành tập huấn cho cán bộ các cấp cơ sở để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm vận động người dân phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc; xây dựng môi trường làng, thôn, ấp, bản; cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Việc triển khai thực hiện tốt Phong trào là một giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức của các cấp ủy, chisnhq uyền, các ngành, các cấp và người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; xây dựng nhân cách, đọa đức con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong tình hình mới.

Hoàng Minh

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *