Gia đình

Triển khai Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

​ăm 2009, việc thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo biểu hướng dẫn kèm công văn số 238/QĐ-BVHTTDL ngày 20/01/2009 Quyết định về việc ban hành tạm thời bộ chỉ số đánh giá về phòng, chống bạo lực gia đình và công văn số 1481/BVHTTDL-GĐ ngày 13/05/2009 về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình. 

Năm 2009, việc thu thập số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện theo biểu hướng dẫn kèm công văn số 238/QĐ-BVHTTDL ngày 20/01/2009 Quyết định về việc ban hành tạm thời bộ chỉ số đánh giá về phòng, chống bạo lực gia đình và công văn số 1481/BVHTTDL-GĐ ngày 13/05/2009 về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình.
Ngày 30 tháng 12 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL quy định việc thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Các chỉ số về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã được rút ngắn, dễ hiểu hơn so với các hướng dẫn trước đây. Theo đó điểm khác biệt mà Thông tư 23 quy định là cấp xã phải lập sổ và duy trì sổ ghi chép thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý. Chế độ báo cáo cũng được quy định rất rõ trong Thông tư này. Thực hiện Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL, ngày 23/3,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã có văn bản hướng dẫn số 298/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ nhằm cụ thể hóa các nội dung của Thông tư tới cơ sở. Những nội dung chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết và phù hợp điều kiện địa phương sẽ là cơ sở vững chắc giúp cho công tác triển khai thực hiện được nhanh chóng, dễ hiểu và sát hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.
Trẻ em thường bị tác động mạnh từ bạo lực gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *