Triển lãm

Trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh chuyên đề ‘Việt Nam – Độc lập, tự cường’

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2020), ngày 30/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp đã với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khai mạc trưng bày chuyên đề cấp quốc gia “Việt Nam – Độc lập, tự cường”.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam độc lập, tự cường”. Ảnh: Khiếu Minh

Trưng bày chuyên đề Việt Nam – Độc lập, tự cường giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu phản ánh ý chí quyết tâm, quá trình phấn đấu, hy sinh gian khổ của cả dân tộc để giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 75 năm qua, Việt Nam đã giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế.

Chuyên đề được tổ chức trưng bày thành 5 phần nội dung.

Phần 1 mang tên Đường tới độc lập, tự do, điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng nước ta từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam năm 1858 đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Phần 2 mang tên Kháng chiến kiến quốc (1945-1954) thể hiện giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ nhằm giải quyết nạn đói, chống thù trong giặc ngoài. Bên cạnh đó, từng bước đưa đất nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

Phần 3 với tựa đề Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khói lửa chiến tranh (1954-1975) phản ánh giai đoạn sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Phần 4 có chủ đề Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1986) cho thấy không khí sôi nổi, khẩn trương của cả nước khi bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất sau ngày giải phóng. Dù gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, nhưng trong vòng 10 năm (1975-1985), đất nước đã đạt được những thành tựu bước đầu.

Phần 5 Đổi mới, hội nhập và phát triển (1986-2020) đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam từ đường lối đổi mới được đề ra tại Đại hội VI của Đảng, làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước. Bức tranh toàn cảnh kinh tế – xã hội ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, chính trị – xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng bảo đảm, vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày một tăng cao.

Những mẫu tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Khánh

Bên cạnh hoạt động trên, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam giới thiệu một số bộ sưu tập tem về chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gồm 320 phơi tem với hàng nghìn mẫu tem và vật phẩm bưu chính.

Các hoạt động trưng bày sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2020.

N.K

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *