Văn hóa cơ sở

UB Đoàn kết công giáo TP Hà Nội: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Thủ đô

​Sáng 20/12/2013, tại trụ sở cơ quan Uỷ ban MTTQ TP, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Các ông: Vũ Đình Khoa-Phó Chủ tịch Thường trực UBĐKCG Việt Nam; Bùi Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP; linh mục Dương Phú Oanh-Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG TP cùng dự.     

Sáng 20/12/2013, tại trụ sở cơ quan Uỷ ban MTTQ TP, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Các ông: Vũ Đình Khoa-Phó Chủ tịch Thường trực UBĐKCG Việt Nam; Bùi Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP; linh mục Dương Phú Oanh-Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG TP cùng dự.     

Năm 2013, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu ‘’Những người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc’’ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 và chương trình công tác năm 2013, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Thủ đô tiếp tục thu nhiều kết quả tốt. 100% các xứ, họ đạo trên địa bàn TP đã đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện và đạt kết quả trên các lĩnh vực.Điển hình là các phong trào thi đua: ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư-sống tốt đời, đẹp đạo’’,‘’Mỗi người Công giáo Thủ đô tốt là một công dân tốt’’.Trong đó, phong trào ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư-sống tốt đời, đẹp đạo’’do UBĐKCG Việt Nam phát động, gắn với phong trào ‘’Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới’’ là phong trào sâu rộng, toàn diện nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung, đồng bào Công giáo Thủ đô nói riêng, góp phần cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu:‘’Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’’. Qua đó, xuất hiện nhiều giáo xứ, giáo họ, giáo dân điển hình tích cực tham gia dồn điền, đổi thửa, hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhiều giáo xứ tích cực vận động giáo dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng KHKT, nâng cao năng xuất cây trồng, cải thiện đời sống. Nhiều hộ gia đình giáo dân sản xuất theo mô hình VAC, trồng hoa, cây cảnh và kinh doanh-dịch vụ cho thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm.

Hưởng ứng phong trào thi đua ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư-sống tốt đời, đẹp đạo’’, gắn với cuộc vận động ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’’, Ban ĐKCG, tổ ĐKCG, Ban hành giáo các xứ, họ trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, tổ dân phố văn hoá năm 2013. Qua bình xét, có trên 85% gia đình Công giáo đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với MTTQ và các cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức hội nghị lấy ý kiến giáo dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai sửa đổi năm 2003; tuyên truyền Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 92 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc tôn giáo và đồng bào giáo dân; động viên nam thanh niên Công giáo tích cực lên đường bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ công dân năm 2013.

Đặc biệt, trong công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, bác ái, năm qua, đồng bào Công giáo Thủ đô đã đóng góp được 884 triệu 331 nghìn đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Huyện Đông Anh duy trì hòm tiết kiệm được trên 600 triệu đồng. Các xứ, họ đạo, các dòng tu đều có những hoạt động bác ái rất cụ thể, hiệu quả nhằm giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, cô đơn, ngưòi cao tuổi…nhân dịp các ngày lễ, tết, góp phần cùng toàn xã hội chăm lo cho người nghèo. Các sinh hoạt lễ nghi tôn giáo đều đựoc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo với hình thức trang nghiêm, tiết kiệm, bảo đảm an ninh trật tự. Hoạt động của UBĐKCG TP, ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã từng bước đi vào nền nếp, tổ chức tốt các phong trào thi đua sống tốt đời, đẹp đạo trong đồng bào Công giáo, góp phần vào ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ TP đã khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân, UBĐKCG TP khen thưởng 17 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và đề ra phương hưóng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục phối hợp, tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo Thủ đô tích cục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 204-2019, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu ‘’Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc’’ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Thay mặt UBĐKCG TP, linh mục Dương Phú Oanh-Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG TP đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2014 và chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *