Tin tức - Sự kiện

UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị về thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Ngày 25/3/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị về thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Sở VHTT Hà Nội giới thiệu toàn văn Chỉ thị của UBND Thành phố.

2022_03_26_1648277203_ctub-06-2022_signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *