Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
92/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
91/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Kịch Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
90/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Chèo thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
89/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Cải lương thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
88/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
87/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Di tích Danh thắng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
86/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm thông tin Triển lãm thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
85/TB-SVHTT20200424TB kết quả tuyển dụng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Thư viện Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
84/TB-SVHTT20200421TB Kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm HL và thi đấu TDTT thuộc Sở VHTT Hà Nội năm 2019
82/TB-HĐTD20200415TB Địa đểm, thời gian tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn đối với viên chức tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội năm 2019
81/TB-SVHTT20200415TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Chèo thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
80/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu- Quốc Tử Giám thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
79/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Kịch thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
78/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Cải lương thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
77/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm thông tin Triển lãm thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019