Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
81/TB-SVHTT20200415TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Chèo thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
80/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu- Quốc Tử Giám thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
79/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Kịch thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
78/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Nhà hát Cải lương thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
77/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm thông tin Triển lãm thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
76/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Thư viện thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
75/TB-SVHTT20200413TB kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
74/TB-SVHTT20200413TB Kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Di tích Danh thắng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2019
70/TB-HĐTD20200401Thông báo Lùi thời gian tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn đối với viên chức tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội năm 2019
67/TB-HĐTD20200326Thông báo địa điểm, thời gian tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn đối với viên chức tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội năm 2019.
2400/CV-BTGTU20200324Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
65/TB-HĐTD20200324Thông báo địa điểm, thời gian tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn đối với viên chức tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm thông tin Triển lãm Hà Nội năm 2019
64/TB-HĐTD20200323Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao
61/TB-HĐTD20200319Thông báo điều chỉnh thời gian kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại Nhà hát Cải lương Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao
60/TB-HĐTD20200319Thông báo điều chỉnh thời gian kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019 làm việc tại Bảo tàng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao