Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
508/QĐ-VHTT&DL20090625Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng​
506/QĐ-VHTT&DL20090617Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội
506/QĐ-VHTT&DL20090617Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo Hà Nội
463/QĐ-VHTT&DL20090617Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long​
463/QĐ-VHTT&DL20090617Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long​
404/QĐ-VHTT&DL20090521Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đoàn Xiếc Hà Nội​
404/QĐ-VHTT&DL20090521Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đoàn Xiếc Hà Nội​
403/QĐ-VHTT&DL20090521Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản ly di tích danh thắng Hà Nội​
403/QĐ-VHTT&DL20090521Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản ly di tích danh thắng Hà Nội​
402/QĐ-VHTT&DL20090521Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chứccủa Nhà hát Cải lương Hà Nội​
402/QĐ-VHTT&DL20090521Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chứccủa Nhà hát Cải lương Hà Nội​
383/QĐ-VHTT&DL20090518V/v: quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội​
383/QĐ-VHTT&DL20090518V/v: quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội​
369/QĐ-VHTT&DL20090511V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội​
369/QĐ-VHTT&DL20090511V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Hà Nội​