Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
368/QĐ-VHTT&DL20090716​V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chứccủa Quỹ Văn hóa Hà Nội
368/QĐ-VHTT&DL20090716​V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chứccủa Quỹ Văn hóa Hà Nội
367/QĐ-VHTT&DL20090511Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội​
367/QĐ-VHTT&DL20090511Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thư viện Hà Nội​
353/QĐ-VHTT&DL20090507V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội​
353/QĐ-VHTT&DL20090507V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Hà Nội​
352/QĐ-VHTT&DL20090507V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Múa Rối Thăng Long​
352/QĐ-VHTT&DL20090507V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Nhà hát Múa Rối Thăng Long​
349 /QĐ-VHTT&DL20090506Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội
349 /QĐ-VHTT&DL20090506Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội
279/QĐ-VHTT&DL20090402V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội
279/QĐ-VHTT&DL20090402V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội