Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
54/NQ-CP20190718Phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9
03/TT-BVHTTDL20190705Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật
10/2019/TT-BLĐTBXH20190628Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ
54/2019/NĐ-CP20190619Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
39/2019/QH1420190613Luật đầu tư công
31/2019/TT-BTC20190725Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
48/2019/NĐ-CP20190605Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
46/2019/NĐ-CP20190801Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
38/2019/NĐ-CP20190701Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
36/2019/NĐ-CP20190614Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
24/2019/TT-BTC20190606Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
32/2019/NĐ-CP20190601Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
17/2019/QĐ-TTg20190522Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
683/QĐ-BVHTTDL20190228Tặng Bằng khen cho cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức và điều hành tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ III, Hà Nội 2018
23/2019/NĐ-CP20190415Về hoạt động triển lãm