Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1613/SVHTT-NSGĐ 10/05/2017 Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 04…
257/BC – BCĐ 31/12/2016 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình số 04 CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy & KH số 165/KH - UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP về phát triển VH - XH nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô xây dựng người HN thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020 năm 2016
332-TTĐH-QL 23/03/2017 Dừng hoạt động đối với 05 tuyến buýt CBCC & chính sách giá vé tháng ưu tiên đối với cán bộ, CC,VC hưởng lương từ ngân sách NN trên địa bàn TP Hà Nội
83/KH-SVHTT 13/03/2017 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình và các đề án,dự án thuộc Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tại các Sở,ban,ngành,quận,huyện,thị xã của Ban chỉ đạo
28/HD – BTGTU 23/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP HN năm 2017
7108/UBND-KT 14/12/2016 Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
1286/QĐ-SVH&TT 13/10/2016 Quyết định về việc Ban hành Quy chế liên hoan tài năng trẻ Ca trù Hà Nội năm 2016
134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
36/2009/NĐ-CP 15/04/2009 Về quản lý, sử dụng pháo
1846/QĐ-TTg 26/09/2016 Về ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
3610/UB-KT 16/06/2016 Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội
25/2016/TT-BXD 09/09/2016 Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
173/KH-UBND 23/09/2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
16/2016/TT-BCT 19/08/2016 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016
102/2016/NĐ-CP 01/07/2016 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC