Văn bản: 01/2020/NQ-HĐND

Số ký hiệu01/2020/NQ-HĐND
Ngày văn bản15/05/2020
Ngày ban hành15/05/2020
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ-01-2020-HDND
Trích yếu nội dungNghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội