Văn bản: 01/2023/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu01/2023/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản21/02/2023
Ngày ban hành21/02/2023
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt01-16769487954302126738184
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao