Văn bản: 01/NQ-HĐND

Số ký hiệu01/NQ-HĐND
Ngày văn bản24/02/2020
Ngày ban hành24/02/2020
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ_HDND_01
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020