Văn bản: 02/2021/NQ-HĐND

Số ký hiệu02/2021/NQ-HĐND
Ngày văn bản23/06/2021
Ngày ban hành23/07/2021
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQHDND-02-2021
Trích yếu nội dungNghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội