Văn bản: 02/2021/TT-BTTTT

Số ký hiệu02/2021/TT-BTTTT
Ngày văn bản21/06/2021
Ngày ban hành21/06/2021
Tệp đính kèm tt02-2021-btttt-1624518872331
Trích yếu nội dungBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT)