Văn bản: 03/2021/TT-BNV

Số ký hiệu03/2021/TT-BNV
Ngày văn bản29/06/2021
Ngày ban hành29/06/2021
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 03-BNV.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động