Văn bản: 04/2021/QĐ-UBND

Số ký hiệu04/2021/QĐ-UBND
Ngày văn bản01/04/2021
Ngày ban hành01/04/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm QDPQ-04-2021
Trích yếu nội dungQuyết định số 04/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thành phố Hà Nội