Văn bản: 04/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu04/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản08/06/2021
Ngày ban hành08/06/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt04-1623311947912 (1)
Trích yếu nội dungQuy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa