Văn bản: 04/NQ-HĐND

Số ký hiệu 04/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/07/2018
Ngày ban hành 05/07/2018
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm NQ04HDND
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội