Văn bản: 06/TB-SVHTT

Số ký hiệu06/TB-SVHTT
Ngày văn bản13/01/2020
Ngày ban hành13/01/2020
Tệp đính kèm 10 su kien
Trích yếu nội dung10 sự kiện hoạt động văn hóa và thể thao Hà Nội tiêu biểu năm 2019