Văn bản: 08/2017/TT-BNV

Số ký hiệu 08/2017/TT-BNV
Ngày văn bản 27/10/2017
Ngày ban hành 15/12/2017
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm VanBanGoc_08.2017.TT-BNV
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng