Văn bản: 08/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu08/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản04/09/2019
Ngày ban hành03/09/2019
Tệp đính kèm tt 08 -1567670816334
Trích yếu nội dungQuy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa