Văn bản: 10/2018/QĐ-UBND

Số ký hiệu 10/2018/QĐ-UBND
Ngày văn bản 07/05/2018
Ngày ban hành 17/05/2018
Tệp đính kèm VanBanGoc_QDPQ_10_2018
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội.