Văn bản: 10/2020/QĐ-UBND

Số ký hiệu10/2020/QĐ-UBND
Ngày văn bản08/05/2020
Ngày ban hành08/05/2020
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm QDPQ-10-2020
Trích yếu nội dungQuyết định số 10/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa